ამ საიტის იდეა დაიბადა ყოველდღიური გრაფიკული დიზაინერის თავის ტკივილის ასარიდებლად. ბანერების, პოსტერების ან სხვა სარეკლამო მასალის დიზაინების კეთებისას ვაწყდებდით პრობლემას, რომ კომპანიებს არ აქვთ თავიანთი ან პარტნიორი კომპანიების ვექტორული ლოგოები. შესაბამისად გვიწევს image tracing-ის გაკეთება, დიდი ზომის png-ების ძებნა, საიტების ჰედერიდან ლოგოს წამოღება ან უკიდურეს შემთხევაში Facebook-ის პროფილის სურათებიდან ლოგოს ამოჭრა. რაც საბოლოო ჯამში საბოლოო დიზაინის ხარისხს აფუჭებს.

იმედია ეს საიტი დაგეხმარება, როგორც დიზაინერებს ასებე კოპანიებსაც.

თუ კითხვები გაქვთ დაგვიკავშირდით